Account aanmaken
| Wachtwoord vergeten? |

Advertentie plaatsen

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden van deze website.
Op de inhoud en het gebruik van 2ehandsmotoren.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van 2ehandsmotoren.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. 2ehandsmotoren.nl behoudt zich het recht voor 2ehandsmotoren.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op 2ehandsmotoren.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van 2ehandsmotoren.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan 2ehandsmotoren.nl, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan 2ehandsmotoren.nl zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van 2ehandsmotoren.nl, mag niets van 2ehandsmotoren.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van 2ehandsmotoren.nl.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op 2ehandsmotoren.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. 2ehandsmotoren.nl spant zich in om de informatie op 2ehandsmotoren.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. 2ehandsmotoren.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor op 2ehandsmotoren.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op 2ehandsmotoren.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. 2ehandsmotoren.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op 2ehandsmotoren.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid
2ehandsmotoren.nl spant zich in om 2ehandsmotoren.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van 2ehandsmotoren.nl.

Hyperlinks
Hyperlinks op 2ehandsmotoren.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan 2ehandsmotoren.nl. 2ehandsmotoren.nl biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door 2ehandsmotoren.nl worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op 2ehandsmotoren.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar 2ehandsmotoren.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van 2ehandsmotoren.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?